סדנאות

בכל שנה יש לנו מגוון סדנאות מעולות שמעבירים משתתפי הכנס!

רוצים להעביר סדנאות במהלך הכנס?
לקראת הכנס נפרסם את האפשרויות להצעת סדנאות.
לוח הסדנאות המפורט יפורסם כאן בסמוך לכנס.